Vereniging

DANCE

Ben jij tussen de 6 en 16 jaar oud? Hou je van coole dansstijlen zoals streetdance, breakdance of cheerleading of wil je dit leren? Om de geleerde dansen te tonen hebben we uitvoeringen. Voorbeelden van uitvoeringen zijn het Jazz Festijn Harmonie Leeuwarden of het UIT-festival in Workum. Daarnaast zijn er kijklessen voor ouders/verzorgers.
 
Elke vrijdagmiddag is er dance in Workum.
Er wordt getraind in 3 groepen:
> Groep 1: 14.30 – 15.30
> Groep 2: 15.30 – 16.30
> Groep 3: 16.30 – 17.30

SNUFFELSPORT

De basis voor een goede motorische ontwikkeling wordt bij snuffelsport gestimuleerd! Dit kan een goede start zijn voor het behalen van een zwemdiploma of een vervolgsport. Wij bieden snuffelsport aan van 3 tot en met 5 jaar. Er wordt gewerkt in 3 blokken van 10 lessen per jaar welke apart afgenomen kunnen worden.
Snuffelsport wordt gegeven op elke vrijdagmiddag van 14.30 – 15.15 uur.

BESTUUR

Voorzitter: vacant  
Penningmeester: Susan Feenstra
Secretariaat: Kimberley Groen
Ledenadministratie: Kimberley Groen
Algemeen lid 1: Eefje Stellingwerff
Algemeen lid 2: vacant

Geschatte gemiddelde tijdsinvestering per week: 1 uur
Het bestuur komt 6 x per jaar bij elkaar.
 Wij zijn op zoek naar versterking van het bestuur

TRAINERS

Karin Hak – Gijzen: gediplomeerd trainer Dance
Vacant: gediplomeerd trainer Snuffelsport

VRIJWILLIGERS

Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Vrijwilligerstaken binnen SVW Gym – Dance:
– meehelpen tijdens uitvoeringen
– bestuurstaken
– meehelpen met acties (voorbeelden hiervan zijn de suikerbroodactie / Poiesz-actie)

Tevens kan een ieder zich als vrijwilliger aanmelden bij sporthal de Rolpeal. Hier zijn verschillende vrijwilligersfuncties beschikbaar. De vrijwilligersvergoeding kan toegekend worden aan SVW Dance.
Meer informatie hierover vindt u op: Opgave als vrijwilliger – Sportcentrum Rolpeal

SPONSOREN

Zonder sponsoren is er geen club! Sponsoren ondersteunen Dance en Gym met financiële middelen. Door jaarlijks een bedrag te doneren is er binnen de club ruimte om de contributie zo laag mogelijk te houden en geen eigen bijdrage aan leden te vragen voor de outfits welke tijdens optredens worden gedragen. We zijn de huidige sponsoren erg dankbaar. Kijk eens op hun site….

Denkt u erover na om ook sponsor worden van SVW gym en Dance? Met een kleine financiële bijdrage helpt u de club enorm! Neem hiervoor contact op met het bestuur via secretariaat@svwgymdance.nl

Super leuk om een keer een proefles te proberen!